Registr Dlužníků

Dlužníci, exekuce a insolvence na jednom místě

Kontrola dle:
* Podle IČO se dají vyhledávat pouze právnické osoby
Registr Dlužníků obsahuje ve svém výpisu i data z oficiální exekuční databáze vedené a spravované Exekutorskou komorou ČR. Všechny dotazy do této databáze jsou zpoplatněny na základě vyhlášky vydané Ministerstvem spravedlnosti č. 329/2008 Sb.

Výhody kontroly

Oficiální informace

Oficiální informace

Registr Dlužníků poskytuje pouze ověřená data

Bez registrace

Bez registrace

Ke kontrole v Registru Dlužníků není nutná registrace

Okamžitý výsledek

Okamžitý výsledek

Výsledky kontrol ihned k dispozici

Informace o službě

Co nabízí Registr Dlužníků

Služba Registr Dlužníků online shromažďuje dostupné informace o dlužnících na jednom místě. Umožňuje tak přístup například k informacím o dluzích v podobě exekucí, k údajům o insolvenčních řízeních nebo k záznamům v databázi nespolehlivých plátců. Výpis z Registru Dlužníků tak zmenšuje rizika spojená s dluhy a u kontrolovaných subjektů poskytuje okamžitý přehled o jejich aktuální situaci. Vyhledávání navíc není nijak omezeno a je možné kontrolovat kohokoliv.

Jak získat výpis z Registru Dlužníků

Kontrola dluhů v Registru Dlužníků je velmi snadná a rychlá. Prvním krokem je vyplnění údajů o prověřovaném subjektu/osobě. V případě fyzické osoby (i podnikající) je to vždy celé jméno a datum narození, nebo pouze rodné číslo. U právnických osob (společností a firem) se vyplňuje IČO. Pro vyhledávání není nutná žádná registrace a výpis dlužníků s nalezenými záznamy, pokud existují, je k dispozici ihned po zaplacení.

Co dělat, když už jsem v Registru Dlužníků

Bylo vám sděleno (např. telefonním operátorem, bankou nebo jinou úvěrovou společností, ale také jakoukoliv společností, která má přístup do registrů), že jste v registru dlužníků? Veřejný Registr Dlužníků slouží k ověření, zda jste evidován právě v některém seznamu dlužníků.

Pokud již máte vyhotovený výpis z evidence dlužníků a máte v něm jakýkoliv záznam, pak je více možností, jak s danou informací pracovat. Můžete se domluvit na úhradě dluhu, nebo splátkovém kalendáři. V neoprávněném případě máte možnost reakce a možnost bránit se, nebo také žádat o výmaz takového záznamu v registru. Seznam dlužníků obsahuje v detailu výpisu kontakty na příslušné osoby, s kterými danou situaci řešit.

Registr Dlužníků a exekuce

Součástí každého výpisu z Registru Dlužníků je i informace o tom, zda je na kontrolovaný subjekt aktuálně vedeno exekuční řízení. Pokud ano, lze v detailu každé nalezené exekuce zjistit další doplňující informace. Bývá zde mimo jiné uvedená dlužná částka a také kontakt na příslušného exekutora, se kterým je možné exekuci řešit.

Nezaměňovat s "centrální registr dlužníků"

Registr Dlužníků na adrese RegistrDluzniku.cz pracuje pouze s oficiálními zdroji dat a je tak zárukou relevantních a spolehlivých informací. Naopak “centrální registr dlužníků” žádným oficiálním registrem není a stejně tak neexistuje centrální registr dlužníků zdarma. Výrazy jsou používané hlavně u databází s nulovou informační hodnotou, před jejichž využitím důrazně varujeme.

Proč není Registr Dlužníků zdarma

Jak zjistit dluhy zdarma? Je to možné? Služba Registr Dlužníků shromažďuje data z několika zdrojů, z nichž některé jsou zpoplatněné. Jedná se zejména o informace z exekuční databáze, které jsou zpoplatněny na základě vyhlášky č.329/2008 Sb. Proto ani výpis z Registru Dlužníků zdarma není a není ho možné nikde bez uhrazení poplatku získat.

Ukázka výsledku

V případě, že má kontrolovaný subjekt záznam, pak je veden jako dlužník v registru. Exekuce ve svém detailu zobrazují dlužnou částku a další informace o dlužníkovi.
Výpis z Registru Dlužníků bez záznamu Výpis z Registru Dlužníků bez záznamu
Výpis z Registru Dlužníků se záznamem Výpis z Registru Dlužníků se záznamem

Statistiky kontrol

Výsledky za posledních 24 hodin
20%80%
Bez záznamu
Se záznamem
Nahoru