1.11.2023

Centrální registr dlužníků

Pokud jste někdy měli problémy se splácením svých závazků, možná jste se setkali s pojmem centrální registr dlužníků. Nebo jste jej i sami hledali, ve snaze získat přehled všech dluhů na jednom místě.

Hned na začátek je však nutné uvést, že ve skutečnosti žádný centrální registr dlužníků neexistuje. Existuje pouze registr dlužníků, který umožňuje zjistit dluhy kohokoliv a poskytuje ověřená data, nejedná se ale o centrální registr, Tomu je naopak vhodné se vyhnout. Proč? 

Před centrálním registrem dlužníků varuje i Česká obchodní inspekce. Ověřená data získáte jen z Registru Dlužníků

Když se řekne centrální registr dlužníků, nejspíše si představíte nějakou databázi, ve které jsou zapsané a tím pádem i dohledatelné veškeré závazky dlužníka, bez ohledu na to, kdo je věřitelem (tj. komu dlužník dluží). V České republice ale v současné době žádná taková univerzální evidence není. Jinými slovy - ŽÁDNÝ CENTRÁLNÍ REGISTR DLUŽNÍKŮ NEEXISTUJE, ani jakákoliv alternativa, která se jako “centrální” tváří (setkat se lze též se zkratkami CERD a podobnými, které ve svém názvu používají “centrální” ve spojitosti s registrem dlužníků).

Před centrálním registrem dlužníků varuje i Česká obchodní inspekce, dokonce udělila i pokutu za to, že se vydává za oficiální, státem provozovaný registr a klame tak zákazníky. 

Znamená to tedy, že pro zjištění dluhů je nutné prohledávat jednotlivé databáze zvlášť? Ne tak docela. A to díky službě Registr Dlužníků, která na jednom místě shromažďuje například data o dlužnících a jejich exekucích, insolvenci nebo zda jsou evidováni jako nespolehlivý plátci. A především poskytuje oficiální a ověřené informace.

enlightened Co dělat, pokud narazíte na web nebo službu, která se za CENTRÁLNÍ registr dlužníků vydává nebo dokonce slibuje centrální registr dlužníků zdarma?

V žádném případě na nic takového neklikejte a už vůbec zde neuvádějte žádné osobní údaje. Cílem těchto subjektů je pouze přesvědčit k zakoupení výpisu, který má ve skutečnosti nulovou hodnotu a nikde jej např. jako doklad o bezdlužnosti neuznají. Navíc hrozí, že osobní údaje, která kvůli získání výpisu uvedete, budou poskytnuty dalším stranám.

Obdobně neexistuje ani centrální registr dlužníků zdarma. Už jen z toho důvodu, že některé informace o dlužnících, např. záznamy o exekucích, jsou ze zákona poskytovány jen za poplatek.

Jak nejsnáze získat přehled o dluzích? Využijte službu Registr Dlužníků 

Jak už bylo zmíněno, jedno jediné místo, kde by byly dohledatelné všechny dluhy bez výjimky, v ČR zatím není. Situaci navíc komplikuje fakt, že řada databází je soukromých a veřejně do nich nahlížet, natož zkontrolovat jiné osoby nebo firmy, není možné. Často i získání výpisu pro svou osobu je vázáno ověřením totožnosti, osobní návštěvou příslušné instituce a samozřejmě i uhrazením poplatku. 

Výjimku představuje Registr Dlužníků (pozor, nikoli CENTRÁLNÍ!), který umožňuje komukoliv prověřit libovolnou osobu nebo firmu a zjistit ty nejproblémovější dluhy, tedy takové, které jsou už vymáhány exekučně a hrozí, že kvůli nim dlužník přijde třeba i o střechu nad hlavou. Tato služba je určena pro veřejnost i pro profesionální uživatele, kteří potřebují ověřit bonitu svých obchodních partnerů, zaměstnanců, nájemníků, dodavatelů, nebo třeba i známých, partnera… zkrátka kohokoliv. 

Výpis získaný na RegistrDluzniku.cz navíc obsahuje nejen přehled dluhů, které jsou aktuálně po dlužníkovi vymáhány soudním exekutorem, ale také informace o případné insolvenci nebo není-li dlužník nespolehlivým plátcem. Jde tedy o nejsnazší způsob, jak získat co nejvíce informací o dlužnících.

Pro získání takového výpisu přitom není potřeba nikam chodit, stačí vyplnit jednoduchý online formulář a výpis je k dispozici v podstatě ihned. Pouze je nutné uhradit poplatek, který je dán tím, že některé informace o dlužnících, jež výpis obsahuje, jsou ze zákona zpoplatněny. Získat je zdarma tedy žádným způsobem nelze. 

Jak získat výpis z Registru Dlužníků

1. Přejděte na hlavní stranu webu RegistrDluzniku.cz

2. Do fomuláře vyplňte požadované údaje o osobě, kterou chcete zkontrolovat:
      u fyzických osob - celé jméno a datum narození, nebo rodné číslo
      u právnických osob (firem) - IČO


3. Zvolte preferovaný způsob platby
Platbu je možné provést kartou, rychlým převodem nebo klasickým bankovním převodem, případně složenkou. Výpis je vždy k dispozici po připsání platby, nejvhodnější je tedy platba kartou nebo rychlým převodem. 

4. Uveďte e-mail, na který má být výpis s výsledkem kontroly zaslán. 

Pokud má kontrolovaný subjekt nějaký záznam v dlužnických registrech, výpis obsahuje jejich přehled, konkrétně seznam exekucí, informaci o případné insolvenci nebo není-li veden jako nespolehlivý plátce. Ke každému záznamu je také možné získat detail s dalšími informacemi. 

Pokud výpis neobsahuje žádné záznamy, nejsou v daný okamžik u subjektu dohledatelné žádné, v příslušných databázích evidované závazky.

Které dluhy (ne)lze zjistit

Při pátrání po dluzích je také vhodné brát v potaz, že ne všechny dluhy se dají zjistit. Obecně platí, že dohledatelné jsou pouze ty dluhy, které spadají do nějaké evidence vedené ať už na základě zákona nebo iniciativy soukromých subjektů. Pokud si tedy např. půjčíte od známého a nedojde k tomu, že by na vás známý kvůli nesplácení této půjčky podal návrh na zahájení exekuce, čímž byste se dostali do veřejné (v tomto případě exekuční) databáze, nikdo se o tomto dluhu v podstatě nemůže dozvědět. Obdobné je to v případě půjček od pochybných subjektů, sjednaných po telefonu či těch, které nejsou podloženy jakoukoliv smlouvou. 

Pokud se jedná o závazek u soukromé instituce nebo dluh není vymáhán soudním exekutorem, např. si jej instituce vymáhá svépomocí, v Registru Dlužníků není dohledatelný. Děje se tak u dluhu na daních nebo obvyklé také na sociálním nebo zdravotním pojištění. V takovém případě je vhodné obrátit se přímo na danou instituci. Pokud jde o dodavatele služeb (mobilního operátora, dodavatele energií…), případné nedoplatky bývá možné zjistit online na jejich webu. 


Co si z článku odnést:
  • V ČR neexistuje jednotná databáze (registr), ve které by byly shromažďovány záznamy o dlužnících ze všech institucí nebo jiných subjektů. Pokud se nějaký web vydává za centrální registr dlužníků (CERD), jedná se o klamání návštěvníků.
  • Stejně tak neexistuje ani centrální registr dlužníků zdarma. 
  • Zatímco centrálnímu registru dlužníků je žádoucí se vyhnout, služba Registr Dlužníků (tedy bez označení “centrální”) představuje nejjednodušší způsob, jak zkontrolovat vlastní závazky nebo kohokoliv jiného. 
Autor: bl