3.5.2023

Jak zjistit dluhy a prověřit kohokoli

V situaci, kdy se člověk potýká s dluhy, nebo je zde určité riziko jejich existence, je žádoucí mít přehled o všech takových závazcích co nejdříve. Stejně tak v případech jako je uzavírání obchodní spolupráce, pronájem bytu, koupě dražší věci nebo kdykoli jindy, kdy jednáme s někým novým, je vhodné si předem prověřit, není-li daná osoba zatížena dluhy, resp. exekucemi, které by mohly mít dopad i na třetí strany. Jednoduchým způsobem, jak zjistit dluhy, je výpis z registru dlužníků. Jak a kde ho získat a jaké informace z něj lze zjistit

Výpis z registru dlužníků jako nejsnazší způsob, jak zjistit dluhy

Pokud se někdo dostane do prodlení s úhradou dluhu, je pravděpodobné, že dojde k jeho vymáhání exekutorem, čímž se jako dlužník dostává do exekuční databáze - registru exekucí, známém též jako registr dlužníků. Veškerá data jsou do této evidence zapisována přímo exekutory, jde tedy o ověřený a k datu zápisu aktuální zdroj informací o dlužnících a zároveň možnost pro kohokoli, jak zjistit dluhy.

Výsledkem kontroly v registru je pak již zmíněný výpis z registru dlužníků. Získat ho je možné na RegistrDluzniku.cz vyplněním formuláře přímo na hlavní straně. Při pořízení výpisu na tomto webu je navíc výstupem nejen přehled všech dluhů vymáhaných v podobě exekuce, ale i záznamy o případných insolvenčních řízeních nebo je-li kontrolovaný subjekt veden v databázi nespolehlivých plátců. Jedním výpisem je tak možné získat ucelený přehled o závazcích dlužníka, což je nezbytné nejen pro řešení vlastních dluhů, ale také zásadní pro minimalizaci rizik, která hrozí, pokud bychom jednali se zadluženou osobou. 

Jak zjistit dluhy v registru dlužníků - postup

Prověřit libovolnou osobu a zjistit dluhy je na webu RegistrDluzniku.cz velmi snadné, stačí znát pouze základní, běžné dostupné údaje o kontrolovaném subjektu. V případě osob se jedná o jméno, příjmení a datum narození, nebo rodné číslo, u firem postačuje IČO. Po jejich zadání následuje volba preferovaného způsobu platby (proč je výpis zpoplatněn, je vysvětleno dále). Výsledek kontroly, tedy výpis z registru dlužníků, je ihned po připsání platby k dispozici a rovněž v podobě odkazu zaslán na e-mail. 

Z výpisu z registru dlužníků lze zjistit:

  • dluhy, které jsou aktuálně vymáhány v rámci exekučního řízení, včetně data nařízení a spisové značky, 
  • jestli je dlužník v insolvenci,
  • nebo je-li evidován jako nespolehlivý plátce DPH.

Kromě tohoto výchozího přehledu lze u každého záznamu získat detail s dalšími informacemi jako je výše dlužné částky, kontakt na exekutora, exekutorský úřad a další údaje, byly-li exekutorem uvedeny.

Pozor na návody, jak zjistit dluhy zdarma
Data pro výpis z registru dlužníků jsou čerpána z oficiálních zdrojů, z nichž přístup do některých je zpoplatněn. Příkladem je databáze exekucí, kde je poplatek stanoven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb. Získat výpis a zjistit dluhy zdarma z tohoto důvodu není možné. Pokud někdo tuto možnost nabízí, může jít o pouhou snahu vylákat osobní údaje, které mohou být přeprodány dále. Uživatel přitom obdrží zdarma pouze bezcenný výpis - a následně je za informace, které potřebuje, stejně nucen zaplatit.

Proč by měl každý vědět, jak zjistit dluhy? 

Díky službě RegistrDluzniku.cz je možné do pár minut zjistit dluhy u libovolné osoby nebo firmy. Postup je velmi snadný a přínos značný, neboť tak lze minimalizovat rizika a řadu nepříjemných důsledků, která jsou se zadlužením spojeny. Výpis lze považovat za nejdostupnější a zároveň nejkomplexnější zdroj informací o dlužnících, který umožňuje:

  • získat všechny dostupné a především ověřené informace na jednom místě
  • mít přehled o vlastních dluzích vymáhaných v podobě exekucí
  • vyhnout se nevědomým exekucím, tj. situacím, kdy dlužník ani neví, že je na něj exekuce vedena
  • získat potvrzení o bezdlužnosti, pokud žádné záznamy o exekucích nebudou nalezeny
  • odhalit včas problém s neplněním závazků a tedy získat představu o spolehlivosti druhé strany (obchodního partnera, nájemníka, prodávajícího apod.)
  • to vše ihned, online, bez registrace a zcela anonymně - prověřovaný se tak nikdy nedozví, kdo a proč ho kontroloval.

Jak zjistit dluhy, pokud exekuční nebo insolvenční řízení bylo už ukončeno?

Informace o dlužnících jsou ve většině databázích uchovávány pouze po určitou dobu, následně dochází k jejich výmazu. Konkrétně v případě exekucí má exekutor povinnost do 15 dnů od ukončení exekučního řízení provést výmaz z databáze. Zda se tak skutečně stalo, je možné (lépe řečeno vhodné) ověřit kontrolním výpisem ZDE

U insolvencí se tak děje po 5 letech od ukončení insolvenčního řízení. Výmazem je pověřen insolvenční soud. 

V obou případech platí, že odmazaný záznam už není dále nijak dohledatelný a tedy zjistit dluhy z minulosti není možné.  Potvrdit to může již zmíněný kontrolní výpis.

Další doporučení, jak zjistit, kde všude dlužím

Registr dlužníků shromažďuje informace z různých zdrojů, umožňuje tak získat nejkomplexnější profil o dlužníkovi co se týče exekucí a insolvencí vedených podle exekučního resp. insolvenčního řádu.

Nicméně jako dlužník může být člověk evidován i u jiných institucí jako jsou finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna a dalších. V České republice doposud nefunguje žádný jednotný systém, který by zprostředkovával data i z těchto databází, proto pro zjištění, nemá-li někdo dluhy i u těchto subjektů, je nezbytné kontaktovat každý úřad či instituci zvlášť. Poskytnutí požadovaných údajů bývá přitom často spojeno s omezeními jako možnost prověření pouze vlastní osoby, ověření identity, registrace, dodání určitých podkladů apod. Což již samo o sobě naznačuje zdlouhavost a administrativní náročnost procesu, které v okamžiku, kdy je potřeba mít přehled o dluzích nebo prověřit někoho jiného, není zcela žádoucí.

Dále mohou vlivem opomenutí úhrady faktury vznikat dluhy u poskytovatelé služeb (mobilní operátoři, internet apod.). Zde je však situace snazší díky existenci elektronického účtu a možnosti ověření stavu úhrady či případných nedoplatků online. Pokud je následně dluh řešen cestou vymáhání soudním exekutorem, je opět dohledatelný v registru dlužníků. 
 

Autor: vd