4.6.2023

Jak zjistit exekuci a jde to zdarma?

Plnit řádně všechny závazky a nemít žádné dluhy by mělo být prioritou každého. Se zhoršující se ekonomickou situací se však stále více lidí dostává do finančních problémů, které končí exekucemi. Řada lidí si ani není vědoma toho, že nějaké dluhy má, a dozví se o nich například až blokací účtu, neschválením hypotéky nebo dokonce návštěvou exekutora. Jak se těmto situacím vyhnout a existuje nějaký způsob, jak zjistit exekuci, a to třeba nejen u sebe, ale i kohokoliv jiného? 

Jak zjistit, jestli mám exekuci?

Spolehlivým a zároveň nejsnažším způsobem, jak zjistit exekuci, je využití registru dlužníků. Do této databáze jsou probíhající exekuční řízení zapisována přímo exekutory, jde tedy o ověřený a zároveň nejaktuálnější zdroj informací o dlužnících.

Postup, jak zjistit exekuci, je přitom velmi snadný. Stačí znát pouze základní údaje o subjektu, který má být zkontrolován - celé jméno a datum narození, nebo rodné číslo, v případě firem IČO, a tyto zadat do formuláře na hlavní straně webu Registrdluzniku.cz. Žádná registrace, ověřování totožnosti, ověřený podpis, plná moc kontrolované osoby či jiné náležitosti nejsou potřeba, prověřovaný se navíc nikdy nedozví, že jej někdo kontroloval. 

enlightened Jak zjistit exekuce na osobu nebo firmu, když neznám některý z údajů?
U firem je IČO snadno dohledatelné v obchodním rejstříku, případně jej lze obvykle zjistit i na jejich webových stránkách. U osob je to o něco těžší, rodné číslo veřejně dostupným údajem není, ale pokud víte, že daná osoba podniká, dá se datum narození dohledat v živnostenském rejstříku, a to podle IČO nebo celého jména + adresy.

Výpis z registru dlužníků je snadným způsobem, jak zjistit exekuci, aktuální dlužnou částku a další údaje

Výsledkem vyhledávání v registru dlužníků je výpis, který - má-li kontrolovaný v registru nějaký záznam - poskytne přehled probíhajících exekučních řízení. U každého z nich je přitom uvedeno datum nařízení a spisová značka, pro zjištění více informací slouží detail jednotlivých záznamů. Z něj je možné zjistit dlužnou částku, kontakt na exekutora, exekutorský úřad, případně další, exekutorem zadané údaje. 

Co když výpis neobsahuje žádné záznamy? V takovém případě není kontrolovaný subjekt v daný moment v exekuční databázi evidován. Lze tedy říci, že výpis z registru dlužníků není jen cestou, jak zjistit exekuci, ale může sloužit i jako potvrzení o bezdlužnosti. Nicméně je třeba brát v potaz, že v registru jsou evidována pouze aktivní, probíhající řízení, po ukončení exekuce dochází k výmazu záznamu. Není tedy vyloučeno, že v minulosti prověřovaná osoba nebo firma nějaké dluhy vymáhané exekučně měla.

Jak zjistit exekuce zdarma

Jednou z největších výhod registru dlužníků je možnost zjistit exekuce kohokoli, vyhledávat v něm může každý. Nepřiměřené využívání této služby a lustrace každého nad rámec relevantních důvodů však není zcela žádoucí. Z toho důvodu je přístup k informacím v registru regulován vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb., která mimo jiné stanovuje poplatek za jeho využití. Zjistit exekuci zdarma tak dle tohoto předpisu není možné a pokud se s takovou nabídkou někde setkáte, může jít o podvodné jednání s cílem vylákat osobní údaje. 

Proč vědět, jak zjistit, zda je někdo v exekuci?

Výpis z registru dlužníků bývá nejčastěji využíván samotnými dlužníky pro získání přehledu o svých závazcích, případně ověření bezdlužnosti. Není také výjimkou, že právě díky výpisu se někdo dozví i o dluzích, jichž si předtím nebyl vědom.

Vědět, jak zjistit exekuci na osobu nebo firmu, je ale důležité i z hlediska prevence před dopady zadlužení jiných. Zadlužený nájemník, zaměstnanec s exekucí formou srážek ze mzdy nebo nesolventní obchodní partner mohou přinést řadu komplikací, kterým by se dalo předchozí kontrolou v dlužnické databázi předejít. Stejně tak při nákupu nemovitosti, auta nebo jakékoli jiné nákladnější věci je dobré si prodávajícího prověřit. Pokud by byl totiž předmět koupě součástí exekuce, hrozí, že bude později exekutorem bez náhrady zabaven. 

Autor: vd