14.4.2023

Potvrzení o bezdlužnosti

Potvrzení o bezdlužnosti slouží k prokázání, že řádně plníte své závazky a nemáte žádné dluhy, kvůli kterým byste byli v exekuci nebo insolvenci. Jinými slovy říká, zda jste důvěryhodnou osobou. Často proto bezdlužnost a potvrzení o ní bývá vyžadována při žádosti o půjčku, uzavírání smluv nebo třeba i výběru nájemníka či nového zaměstnance. Jak a kde tedy potvrzení o bezdlužnosti - ať už pro svou osobu nebo kohokoliv jiného - získat, je nutné podat nějakou žádost o bezdlužnost?

Jak zjistit bezdlužnost a získat potvrzení o bezdlužnosti online

Pokud je někdo v exekuci, nebo se dokonce pro mnoho dluhů dostal do insolvence, je dohledatelný v registru dlužníků. Bezdlužnost lze tedy prokázat tím, že v této databázi nemá daná osoba záznam.

POTVRZENÍ BEZDLUŽNOSTI KROK ZA KROKEM

1. Přejděte na hlavní stranu webu (Registrdluzniku.cz)

2. Do formuláře vyplňte požadované údaje. Dle toho, čí bezdlužnost chcete prověřit:
➡ potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob:
uveďte celé jméno a datum narození, nebo rodné číslo
➡ potvrzení o bezdlužnosti firem: zadejte IČO

3. Vyberte způsob platby a e-mail, na který má být výsledek kontroly (výpis bezdlužnosti, případně s přehledem dluhů evidovaných u daného subjektu) zaslán.
 

Proč je potvrzení bezdlužnosti zpoplatněno?
Poskytování informací o dlužnících se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., dle které je výpis z oficiální exekuční databáze vždy zpoplatněn. Z toho důvodu je žádost o bezdlužnost formou výpisu z registru dlužníků vždy a pouze za poplatek.

Jak vypadá výpis o bezdlužnosti

Výsledek kontroly v registru dlužníků může mít v zásadě dvě podoby:

(1) Pokud výpis z registru dlužníků neobsahuje žádný záznam o exekucích nebo insolvenci, je zároveň potvrzením o bezdlužnosti. Služba RegistrDluzniku.cz navíc nabízí možnost okamžitého ověření pravosti informací ve výpisu. Kdokoli si tak může ihned a online potvrdit, že jde o data z oficiální dlužnické databáze.

Tip: Ověřte si pravost informací ve výpisu z registru dlužníků
Na stránce Registrdluzniku.cz/overeni-vypisu vložte unikátní kód výpisu, který naleznete v dokumentu po stažení ve formátu PDF, případně rovnou naskenujte QR kód, který je jeho součástí.

(2) Jestliže výpis z registru prokáže, že se kontrolovaná osoba potýká s dluhy, tj. výpis obsahuje seznam exekucí, informaci o probíhající insolvenci nebo že je evidována jako nespolehlivý plátce DPH, je ke zvážení, zda s někým takovým vůbec navazovat spolupráci, uzavírat smlouvu apod. Rovněž lze předpokládat, že žádost o půjčku nebo úvěr bude v takovém případě zamítnuta. 

Potvrzení o bezdlužnosti online, ihned, pro kohokoliv. Jaké jsou další výhody využití registru dlužníků pro výpis o bezdlužnosti

Zatím při žádosti o potvrzení bezdlužnosti u kterékoliv instituce může její vyřízení trvat i 30 dnů, z registru dlužníků získáte nejen potvrzení o bezdlužnosti “na počkání”, ale de facto ihned. Umožňuje ověřit bezdlužnost online, výpis si zároveň můžete stáhnout i ve formátu PDF.
Pro získání potvrzení o bezdlužnosti není třeba vyplňovat žádný složitý formulář ani dohledávat vzor potvrzení o bezdlužnosti. Stačí na hlavní straně webu uvést několik základních, běžně známých či dostupných údajů o kontrolovaném subjektu.

Potvrzení o bezdlužnosti lze získat pro libovolnou osobu. V registru dlužníků můžete prověřit skutečně každého, není k tomu potřeba dokládat žádné zvláštní dokumenty, plnou moc, ověřený podpis apod. 

Kdy je potvrzení o bezdlužnosti potřeba

Mít jistotu, že nemáte žádné (třeba i nevědomé) dluhy, se hodí vždy. V některých situacích je ale výpis o bezdlužnosti de facto nutností, abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením či následkům, které se záznamem v dlužnické databázi souvisí. Níže je uvedeno několik příkladů:

  • žádost o půjčku

Je běžným postupem, že si banky žadatele o půjčku předem prověřují, jestli je solventní. Před podáním žádosti je tedy vhodné mít potvrzení o bezdlužnosti, předejdete tak tomu, že vám bude půjčka zamítnuta, aniž byste věděli proč (banky obvykle důvod nesdělují).

  • kontrola výmazu z databáze po ukončení exekuce nebo insolvence

Máte za sebou exekuci nebo insolvenci, řízení už bylo řádně ukončeno a uplynula lhůta pro výmaz z databáze dlužníků? Zkontrolujte, že záznam o vás byl řádně smazán.

  • nová obchodní spolupráce 

Dluhy obchodního partnera neznamenají jen nejistotu, že nezaplatí za odebíranou službu či produkt nebo naopak něco nedodá. Větším rizikem je povinnost daňového ručení, kterou mají podnikatelé za své obchodní partnery ze zákona.

  • koupě bytu, auta

Pokud je na majetek dlužníka vydán exekuční příkaz, a dlužník ho přesto prodá, může být novému majiteli předmět koupě bez náhrady zabaven, a to i přes platnou kupní smlouvu. Zejména prodeji aut v exekuci výrazně přibývá a potvrzení bezdlužnosti prodávajícího je tedy na místě.

  • výběr nového nájemníka

Bezdlužnost nájemníka neznamená jen větší jistotu ohledně splácení nájmu, ale je také ukazatelem určité spolehlivosti, důvěryhodnosti daného zájemce.

  • nábor zaměstnanců

Stejně tak u zaměstnanců může výpis bezdlužnosti poskytnout určitou představu, zda je zájemce schopen plnit své závazky. Jeho případné exekuce by navíc pro zaměstnavatele znamenaly výraznou administrativní zátěž, protože by zodpovídal za srážky ze mzdy. 

  • jistota bezdlužnosti

Stát se dlužníkem v exekuci nevědomky je poměrně snadné. Stačí jedna nezaplacená pokuta v MHD, opomenutá faktura od poskytovatele internetu, nespárovaná platba nebo nepřebírání pošty. Pravidelná kontrola bezdlužnosti v registru dlužníků dá jistotu, že nejste vedeni mezi dlužníky. 
 

Autor: vd