31.10.2023

Půjčka pro dlužníky v registru

Dostat se do situace, kdy je nutné si půjčit, může jednou každý. Pokud se však žadatel už potýká s nějakými dluhy, získání půjčky pro dlužníky je už výrazně komplikovanější. Jakmile má totiž záznam v registru dlužníků, pro běžné úvěrové instituace (banky) se stává rizikovým žadatelem a žádost o půjčku pro dlužníky v registru pak obvykle zamítají. Znamená to, že není žádná šance, jak získat nějaké finanční prostředky? Nikoliv. Nicméně je podstatné brát v potaz určitá rizika, která s půjčkou pro dlužníky nebo dokonce půjčkou na dluhy mohou být spojena.

V článku se dozvíte, proč vlastně banky banky nechtějí dlužníkům v registru půjčovat, jaké mají lidé s dluhy v této situaci možnosti, pokud je další půjčka skutečně nezbytná, a v neposlední řadě na co si u půjčky pro dlužníky dát pozor. 

Proč banky půjčky pro dlužníky zamítají? Důvodem může být záznam v registru dlužníků

Pokud někdo není schopen plnit své závazky, a je jedno, zda jde o osobu nebo firmu, dostává se do registru dlužníků. Tato databáze je přitom veřejně dostupná, tj. vyhledávat v ní a prověřit libovolný subjekt a jeho dluhy může kdokoliv. Už jen proto by si měl každý, kdo chce půjčku, ještě před podáním žádosti měl zkontrolovat, jestli nemá v registru dlužníků nějaký záznam. 

Pro poskytovatele úvěrů totiž registr dlužníků slouží jako cenný zdroj informací o žadatelích, na základě kterých se mohou rozhodnout, zda žádost o půjčku schválí či nikoliv. Pro banky je dokonce zákonnou povinností předem prověřovat bonitu žadatele, tedy jeho schopnost půjčku splatit. Záznam v registru dlužníků pro ně pak slouží jako určité varování, že jste “rizikový klient” - a z toho důvodu půjčku pro dlužníky v registru obvykle zamítnou. Často se přitom stává, že banky zamítnou půjčku, ale důvod už nesdělí. Odpověď pak v takové situaci může dát právě výpis z registru dlužníků

Kde a jak získat půjčku pro dlužníky v registru

Obecně lze říci, že k půjčkám pro dlužníky, a to včetně těch dlouhodobých půjček, jsou svolné společnosti nebo jiné subjekty, které poskytují půjčky bez toho, aniž by nahlížely do registru, nebo ani případný záznam v registru dlužníků pro ně není překážkou pro schválení žádosti. Riziko, které je spojeno s jejich nesplácením, si pak kompenzují vysokými úroky a dalšími poplatky. 

Tím, že žadatel není nijak důkladně prověřován a žádost lze podat online, bývá vyřízení půjčky pro lidi v registru dlužníků obvykle rychlé. Mezi nejčastěji poptávanými službami bývají okamžitá půjčka pro dlužníky na ruku nebo půjčka pro dlužníky ihned na účet. Co do částek jde u těchto půjček spíše o desetitisíce a splatnost se pohybuje v řád dní až měsíců. Dlouhodobé půjčky pro dlužníky (se splatností delší než 5 let) nejsou běžné.

A u koho je tedy šance takovou půjčku získat?

Nebankovní půjčka pro dlužníky

Nebankovní společnosti mívají obvykle benevolentnější pravidla pro schválení půjčky, a dokonce i často v komunikaci záměrně cílí na ty, které banka odmítla a kteří hledají okamžitou půjčku pro dlužníky, ať už na ruku nebo na účet. S vidinou získání potřebných peněz jsou totiž tito lidé méně opatrní a snadno kývnou i na zcela nevýhodné podmínky. Pokud se přeci jen rozhodnete půjčku pro dlužníky od nebankovní společnosti využít, doporučujeme si nejen důkladně přečíst smluvní podmínky (včetně poznámek pod čarou), ale také si ověřit, jestli má daná společnost od ČNB zákonem danou licenci na poskytování úvěrů. 

Půjčka pro dlužníky od soukromých subjektů

K okamžitým půjčkám pro dlužníky na ruku nebo i dlouhodobým půjčkám pro dlužníky se pozitivně staví i soukromé subjekty. Zde je však opatrnost ještě zásadnější než u nebankovních subjektů, není výjimkou, že tyto osoby jednají na hranici nebo dokonce za hranicí zákona. 

UPOZORNĚNÍ:
V žádném případě nepřistupujte na půjčku zajištěnou směnkou! Nejenže jsou nelegální, ale navíc u nich poskytovatelé často požadují ručení např. vlastním majetkem a dlužník tak snadno může přijít o vše. Pokud věřitel směnku prodá, dlužník tak ani neví, komu vlastně dluží, což celou situaci ještě zhoršuje.
Peer to peer půjčky (P2P)

Obdobou půjček od soukromých subjektů jsou tzv. peer to peer půjčky. K nim dochází prostřednictvím online platformy, která propojuje žadatele o půjčku s investory. Velmi zjednodušeně se v podstatě jedná o “půjčky od lidí lidem”. Pro dlužníky mohou být - zejména s ohledem na nižší míru rizika - vhodným způsobem získání finančních prostředků, nicméně je nutné počítat s tím, že žadatelé v tomto případě bývají minimálně do určité míry prověřováni a nelze se tak spoléhat, že lze na půjčku pro dlužníky touto cestou dosáhnout.

Půjčka od známých

Zdánlivě nejjednodušší a nejbezpečnější, ale pro dlužníky obvykle nejméně příjemný způsob, jak potřebné finance získat. Říci si o pomoc nejbližším se totiž řada lidí zdráhá, obzvláště pokud rodina o dluzích nic neví. Stejně jako kdokoliv jiní si však i příbuzní a známí mohou jednoduše v registru dlužníků ověřit, jestli budete schopni půjčené peníze splatit, a pokud takto navíc odhalí i další dluhy, na vzájemné vztahy to může mít výrazně negativní dopad.

Půjčka od charitativní organizace

Některé charity zaměřující se na pomoc lidem v nouzi mohou v rámci své činnosti řešit i půjčky pro dlužníky v registru. Tuto pomoc poskytují obvykle s velmi nízkým úrokem nebo dokonce bez úroků, ale často jen pro konkrétní účely a zejména na nezbytné výdaje (např. lékařskou péči). Také se jedná spíše o půjčky v nižších částkách. 

Rizika půjček pro dlužníky a na co si dát pozor

Poskytovatelé půjček pro dlužníky si jsou dobře vědomi toho, jak je obtížné získat půjčku se záznamem v registru. Zároveň spoléhají na to, že člověk v akutní potřebě financí je zranitelnější a ochoten odsouhlasit podmínky, na které by jinak nikdy nepřistoupil. Na co zejména je žádoucí si u nebankovních půjček pro dlužníky dát pozor? 

 • vysoké úroky: vyšší riziko nesplacení si poskytovatelé půjček pro dlužníky kompenzují vysokými úrokovými sazbami, v jejichž důsledku se původní dlužná částka může i znásobit, zejména pak v případě dlouhodobých půjček pro dlužníky
 • poplatky a sankce: vedle úroků se půjčka může značně prodražit i vlivem poplatkům např. za poskytnutí půjčky, za splátkový kalendář apod. Stejně tak jakékoliv zpoždění splátky je tvrdě sankciováno.
 • ztráta majetku: půjčky pro dlužníky bez registru bývají spojeny se zástavou majetku a při nesplácení o něj můžete rychle přijít
 • psychologický nátlak a jiné nekalé praktiky: pozor na plané sliby, vydávání se za “ty hodné” a manipulaci využívající toho, že je dlužník ve slabší pozici

Jak minimalizovat rizika spojená s půjčkou pro dlužníky

Není-li jiná možnost než, i přes rizika s tím spojená, půjčku pro dlužníky od některé z nebankovních institucí nebo jiných subjektů využít, zkuste se držet alespoň následujících doporučení:

 • Porovnání jednotlivých nabídek půjček, především úrokové sazby, dobu splatnosti a související poplatky
 • Důkladné prostudování podmínek půjčky vč. poznámek pod čarou. Pozor na složité formulace, kterými se společnosti mohou snažit zamaskovat nevýhodné podmínky
 • Zvolte půjčku, u níž máte jistotu, že ji zvládnete splácet
 • Vyvarujte se lákavých a naoko výhodných nabídek. Pozor si dejte zejména u půjček pro dlužníky typu “ihned”, “okamžitě”, “na ruku” apod. Některé mohou být i na hranici zákona.
 • Zvažte jiné možnosti. Zkuste se poradit s rodinou, přáteli nebo i vyhledat pomoc finančního poradce. 

Jak zvýšit šanci na získání půjčky jako dlužník

Postoj bank k půjčování peněz dlužníkům bývá ve většině případnů negativní. Pokud jste však dlouhodobým klientem banky a záznam v registru dlužníků se dá brát jen jako drobné, třeba i nevědomé “zaškobrnutí”, případně je evidentní, že dluhy řádně splácíte, mohou některé banky přistoupit k výjimce. Co může vaše šance na získání půjčky v bance zvýšit?

 • Stabilní, pravidelný příjem - historie příjmu a stejně tak jistota toho budoucího je zcela zásadním faktorem
 • Prokazatelná schopnost splácet půjčku - obvykle se posuzuje podle podílu dluhu, resp. splátek na příjmech
 • Uvedení spoludlužníka ve smlouvě o půjčku, který případně se splácením pomůže

Může být půjčka pro dlužníky výhodná?

Každá půjčka s sebou nese určitá rizika a v případě půjčky pro dlužníky, obzvláště jedná-li se o půjčku na dluhy, to platí dvojnásob. Vzhledem k tomu, za jakých podmínek jsou poskytovány, mohou v důsledku situaci dlužníka ještě výrazně zhoršit a šanci dostat se z dluhové pasti ztížit. I přesto někdy nemusí být zcela špatnou volbou.  

Příkladem je půjčka pro dlužníky s exekucí, díky níž se mohou dlužníci vyplatit z exekuce a zachránit tak majetek před zabavení exekutorem. 

Specifickým případem je také konsolidace půjček, kterou lze dosáhnout nižších splátek a delší doby splácení. Nicméně v tomto případě se nejedná o novou půjčku, jak si někteří myslí, ale pouze sloučení stávajících do jedné. A stejně jako u každé jiné půjčky je i u konsolidace potřeba pečlivě vybrat, u jaké společnosti o ni požádáte. Podvodné společnosti, jimž jde spíše o vlastní prospěch než záchranu dlužníka, působí i v této oblasti.

Autor: bl