12.1.2023

Seznam dlužníků: Jak si někoho prověřit?

Dlužníci jsou v České republice evidováni v několika různých registrech. Tato nejednotnost systémů (a tedy i seznamů dlužníků) pak výrazně komplikuje získání komplexních informací o dlužnících - ať už jde o dluhy v podobě exekuce nebo insolvence. Pro dlužníky je přitom přehled o všech závazcích, příp. o aktuálním stavu insolvence, zcela zásadní. Stejně tak při uzavírání smluv, navazování nových obchodních vztahů, náboru zaměstnanců nebo “pouhé” koupi auta je prověření spolehlivosti druhé strany žádoucí, neboť jednání se zadluženou osobou přináší vždy určitá rizika a komplikace. Jak tedy do seznamu dlužníků nahlédnout?

Nejsnažším způsobem je využití služby Registr Dlužníků dostupné na webu Registrdluzniku.cz, která tyto různé registry propojuje a informace o dlužnících získáte na jednom místě.

Jak zjistit, jestli je dlužník v seznamu dlužníků

Jak už bylo zmíněno, služba Registr Dlužníků shromažďuje data z různých seznamů dlužníků a poskytuje je ve formě výpisu z registru dlužníků. Pro jeho získání stačí vyplnit formulář, přičemž stačí znát pouze základní údaje o subjektu, který má být prověřen. V případě osob se jedná o jméno, příjmení a datum narození, nebo rodné číslo, u firem postačuje IČO. Následuje výběr způsobu platby - s ohledem na rychlost zpracování lze doporučit platbu kartou, při níž je výpis k dispozici prakticky ihned. Na výběr jsou ale i další způsoby platby jako bankovním převodem na účet nebo složenkou. Celý proces je přitom zcela anonymní, lze prověřit i bez registrace kohokoli.

Co vše je možné ze seznamu dlužníků zjistit

Data pro výpis z webu Registrdluzniku.cz jsou čerpána z oficiálních dlužnických registrů, výpis tedy obsahuje vždy aktuální a ověřené informace, které jsou v příslušných seznamech dlužníků u kontrolovaného subjektu evidovány, ať už jde o dluhy vymáhané v podobě exekuce, insolvenci nebo je-li dlužník spolehlivým plátcem.

Součástí každého záznamu je datum nařízení a spisová značka, u exekuce v detailu pak i aktuální výše dlužné částky, kontakt na exekutora a případně další, exekutorem zadané údaje. U insolvencí je vždy evidován celý proces insolvenčního řízení.

Jak se dlužník dostane do seznamu dlužníků

Pokud někdo neplní včas své závazky, může dojít k jejich vymáhání exekutorem a dlužník se tak dostává do registru exekucí - jinak též seznamu dlužníků exekuce. Když se takových dluhů nahromadí více, navíc u různých věřitelů a dlužník není schopen splácet, může pak dlužník sám, nebo jeho věřitelé podat insolvenční návrh. Pak je dlužník dohledatelný také v insolvenčním rejstříku jakožto seznamu dlužníků v insolvenci. Oba registry fungují nezávisle na sobě, nicméně při využití služby Registr Dlužníků lze získat informace z obou zároveň, aniž by bylo nutné procházet obě databáze zvlášť.
 

Seznam dlužníků zdarma? Přístup k některým informacím jen za poplatek
Ačkoli seznam dlužníků v insolvenci i exekuci jsou veřejně dostupnými databázemi, přístup k některým informacím může být vázán na úhradu poplatku - jako to je například u exekucí, a to na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti. Proto i výpis z registru dlužníků, který tyto informace obsahuje, musí být zpoplatněn. Možnost získání seznamu dlužníků zdarma je tak omezena na rozsah informací, které o dlužníkovi získáte. Vždy přitom platí, že komplexní prověření formou výpisu z registru dlužníků je nejefektivnější a má vyšší vypovídací hodnotu, a to jak pro věřitele, tak i samotné dlužníky.

Které exekuce a insolvence seznam dlužníků obsahuje a jak je to s výmazem

Pro dlužníky je dobrou zprávou, že v seznamech dlužníků nejsou evidováni permanentně. V případě exekucí by mělo dojít k výmazu už do 15 dnů od ukončení exekučního řízení. U insolvencí je tato doba delší, záznam v seznamu insolvenčních dlužníků zůstává ještě po dobu 5 let. V obou případech lze doporučit provést kontrolu, byla-li exekuce nebo insolvence skutečně po uplynutí příslušné doby řádně smazána. Nejsou výjimkou případy, kdy se tak nestalo, a existence takového záznamu, ač už neaktuálního, vedla ke zbytečným komplikacím. Předejít tomu lze přitom velice snadno - opatřením kontrolního výpisu z registru dlužníků

V případě seznamu dlužníků v exekuci je rovněž nutné brát v potaz, že zahrnuje pouze probíhající exekuční řízení a zároveň pouze ta, která jsou nařízena podle exekučního řádu. Exekuce vedené orgány státní správy, finanční správou nebo třeba zdravotními pojišťovnami nemusí být v této databázi evidovány - záleží, zda využijí služeb exekutora. V případě, ýe exekutora nepověří, je obvykle nutné obrátit se na příslušný orgán napřímo. Nicméně např. seznam dlužníků VZP, resp. přehled o případných nedoplatcích u této pojišťovny, lze zjistit i online. Obdobné to je i u jiných pojišťoven.

Autor: vd