20.10.2022

Výpis z rejstříku dlužníků:
okamžitý přehled exekucí a insolvencí

Pokud někdo není schopen plnit řádně a včas své závazky, dostává se do dlužnické databáze, konkrétně registru či též rejstříku dlužníků. Tato databáze je veřejná a prověřit v ní, je-li někdo dlužníkem, případně s kolika závazky, které jsou vymáhány v rámci exekučního nebo insolvenčního řízení, se potýká, může kdokoli. Jak na to?

Exekuce, insolvence i nespolehliví plátci: díky rejstříku dlužníků vše na jednom místě

Informace o dlužnících jsou poskytovány v podobě výpisu z rejstříku dlužníků, který je možné získat na hlavní straně webu RegistrDluzniku.cz. Kromě přehledu dluhů v podobě exekucí výpis obsahuje i záznamy o případných insolvenčních řízeních či evidenci kontrolované osoby v databázi nespolehlivých plátců DPH. Jedním výpisem tak lze získat ucelený přehled o dlužníkově aktuální situaci, což je zásadní pro minimalizaci rizik spojených s dluhy. To vše online, bez registrace, anonymně, s okamžitým výsledkem kontroly

Jak získat výpis z rejstříku dlužníků

Pro získání výpisu z rejstříku dlužníků je potřeba znát pouze základní, běžně dostupné údaje o kontrolovaném subjektu. Tím může být jak firma - v tom případě se vyplňuje IČO, nebo libovolná osoba - pak je rozhodující jméno, příjmení a datum narození, nebo rodné číslo. Tyto údaje se vkládají do formuláře na hlavní straně webu, tedy ZDE. Výpis je ihned k dispozici a zároveň v podobě odkazu zaslán na e-mail. 

Co vše lze zjistit z veřejného rejstříku dlužníků

Kontrolou prostřednictvím výpisu z rejstříku dlužníků lze zjistit, má-li prověřovaný subjekt nějaký záznam v dlužnických databázích, tj. registru exekucí, insolvencí nebo je veden jako nespolehlivý plátce DPH. Kromě přehledu všech záznamů je u každé exekuce a insolvence uvedeno i datum nařízení a spisová značka, která slouží pro jednoznačnou identifikaci konkrétního exekučního nebo insolvenčního řízení. Informace jako aktuální výše dlužné částky, jméno exekutora, s nímž je možné exekuci řešit, nebo příslušný exekuční soud jsou obvykle součástí detailu exekuce.
Veškeré informace, které výpis z rejstříku dlužníků obsahuje, jsou čerpány z oficiálních dlužnických databází, což zaručuje jejich ověřenost a aktuálnost k datu zápisu.

Nejčastější důvody pro výpis z rejstříku dlužníků

Veřejný rejstřík dlužníků umožňuje kontrolu vlastní osoby i kohokoliv jiného a je tak užitečným zdrojem informací, které mohou být rozhodující v řadě situací. Které to jsou a jaký přínos má v takových případech kontrola v rejstříku dlužníků?

Kontrola vlastní osoby
  • přehled o exekucích a insolvenci - jako základ pro řešení dluhové situace
  • potvrzení výmazu záznamu z databáze po ukončení řízení - v případě exekucí k němu dochází obvykle v rámci 15 dnů, u insolvence po 5 letech
  • ověření bezdlužnosti - vhodné např. před žádostí o půjčku, zároveň vyloučí existenci nevědomých závazků
Prověření jiné osoby nebo firmy
  • výběr nového nájemníka - snížení rizika neplacení nájmu nebo zabavení majetku
  • koupě automobilu, bytu či jiné nákladnější věci - ochrana před odebráním zakoupené věci jako předmětu exekučního řízení, které je vedeno na prodávajícího
  • transparentnost ve vztazích
     
Pozor na výpis z rejstříku dlužníků zdarma
Informace pro výpis z rejstříku dlužníků jsou čerpány z vícero zdrojů, z nichž do některých, konkrétně například exekuční databáze, je přístup zpoplatněn, a to na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb. S ohledem na to není možné získat výpis z rejstříku dlužníků zdarma, a pokud jej někdo bezplatně nabízí, je zde riziko snahy o vylákání osobních údajů výměnou za bezcenný výpis. 

Rejstřík dlužníků a výmaz záznamu o exekuci nebo insolvenci: jaká je lhůta?

Dluhy v podobě exekucí jsou v exekuční databázi vedeny pouze po dobu trvání exekučního řízení, což znamená, že výpis z rejstříku dlužníků zahrnuje vždy pouze ty závazky, které jsou v daný okamžik platné. Jakmile je dlužná částka zaplacena, má exekutor povinnost ve stanovené lhůtě - obvykle 15 dnů - provést výmaz z databáze. Tímto se záznam o exekuci stává nedohledatelným.

Pokud exekutor smazání opomene - a takové případy nejsou výjimkou - může nesmazaný, ač již uhrazený dluh způsobit výrazné komplikace. Proto je vhodné po uplynutí lhůty pro výmaz provést opět skrze rejstřík dlužníků kontrolu, byl-li záznam skutečně smazán, a případně ihned požadovat od exekutora nápravu. 

V případě insolvencí dochází k vyškrtnutí dlužníka z evidence po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno insolvenční řízení, tedy například 5 let od konce splácení. Výmaz má na starosti insolvenční soud. 

Rejstřík dlužníků jako nejdostupnější zdroj informací o dlužnících

Výpis z rejstříku dlužníků je prvním krokem k řešení vlastní dluhové situace i vhodným způsobem pro ověření bezdlužnosti. Význam má též při navazování jakýchkoli smluvních vztahů, kdy je součástí prevence před dopady zadlužení jiných. Služba RegistrDluzniku.cz navíc shromažďuje informace z více zdrojů, jedním výpisem tak lze získat komplexní přehled o platební schopnosti a tím i spolehlivosti co do plnění závazků libovolné jiné osoby nebo firmy. 

Autor: vd