5.5.2023

Výpis z Registru Dlužníků

Při prodlení s úhradou dluhu se dlužník dostává do dlužnické databáze - registru dlužníků. Zjistit, zda je někdo v této databázi evidován, včetně přehledu jeho dluhů, je možné formou výpisu z registru dlužníků. Jak ho získat a co vše z něj lze zjistit?

Jak získat výpis z Registru Dlužníků

Získat výpis je velmi snadné, není k tomu potřeba žádná registrace a výsledek máte k dispozici ihned a online. 

POSTUP: 
1. Přejděte na hlavní stranu RegistrDluzniku.cz
2. Ve formuláři vyplňte údaje o kontrolované osobě.
Získat výpis z registru dlužníků lze pro kohokoli, včetně firem. Na základě toho se uvádí jméno, příjmení a datum narození, nebo rodné číslo, u firem IČO. 
3. Vyberte způsob platby
Úhrada je možná: kartou, rychlým převodem, klasickým bankovním převodem, případně i složenkou. Zvolený způsob má v návaznosti na dobu připsání platby vliv na rychlost dodání výsledku.
4. Uveďte, na jaký e-mail chcete výpis z registru dlužníků zaslat. 
 

❓Proč není výpis z registru dlužníků zdarma?
Výpis z registru dlužníků čerpá data pouze z oficiálních zdrojů, z nichž přístup k některým z nich podléhá poplatku, a to na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb. Z toho důvodu není možné získat výpis z registru dlužníků zdarma.

Co lze zjistit z výpisu z Registru Dlužníků

Služba RegistrDlužniku.cz shromažďuje data ze všech veřejně dostupných zdrojů, díky tomu poskytne výpis z registru dlužníků komplexní informace o závazcích libovolné osoby nebo firmy: kolik má aktuálně dluhů vymáhaných v podobě exekuce, jestli není v insolvenci, stejně tak není-li evidován jako nespolehlivý plátce. 

U každého záznamu jsou navíc k dispozici další údaje jako např. datum nařízení exekuce / insolvence, spisová značka, v detailu záznamu pak i výše dlužné částky, kontakt na exekutora a další. 

Nejčastější důvody pro výpis z Registru Dlužníků. Kdy se bez něj neobejdete?

Výpis z registru dlužníků, k dispozici na RegistrDluzniku.cz, je nejdostupnějším a zároveň nejkomplexnějším zdrojem ověřených informací o dlužnících, který napomáhá řešení dluhů a minimalizovat nepříjemné dopady zadlužení, ať už vlastního nebo jiných osob. V jakých situacích je například užitečný?

Přehled o vlastních dluzích
Dlužníci díky výpisu z registru dlužníků ihned ví, pro jaké dluhy jsou na ně vedeny exekuce, kolik dluží, s kým (jakým exekutorem) svou situaci řešit, případně v jaké fázi je jejich insolvence. Zároveň tak lze předejít nevědomým dluhům, tedy takovým, kdy ani dlužník sám neví, že nějaké exekuce má.

Potvrzení o bezdlužnosti
Pokud výpis z registru dlužníků neprokáže žádné záznamy, znamená to, že na danou osobu nejsou aktuálně vedeny žádné exekuce vymáhané soudními exekutory a není ani v insolvenci. Tato informace může mít přitom rozhodující vliv např. při žádosti o půjčku v bance, neboť i samy banky si žadatele v registru prověřují.

Potvrzení o výmazu z registru dlužníků po ukončení řízení
Záznam v dlužnických registrech není trvalý, po uplynutí určité doby by mělo dojít k výmazu dlužníka. Konkrétně u exekucí je dána lhůta 15 dní po ukončení exekučního řízení, u insolvencí je to 5 let. Výpisem z registru dlužníků lze snadno zjistit, zda nedošlo k nějakému pochybení a kdokoli není dále neprávem evidován jako dlužník.

Kontrola dluhů jiných osob a tím i jejich spolehlivosti
Zkontrolovat pomocí výpisu z registru dlužníků je možné libovolnou osobu. Díky tomu lze snadno získat představu o důvěryhodnosti a spolehlivosti daného subjektu co do schopnosti plnění závazků, zda se nepotýká s nějakými finančními problémy a není tedy rizikové s ním uzavírat nějakou smlouvu, spolupráci apod.

Pro věřitele: ověření šance na vymožení dlužné částky a kontrola zahájení insolvenčního řízení
Výpis z registru dlužníků může sloužit jako určitý indikátor, zda má vymáhání dlužné částky soudní cestou smysl. S rostoucí mírou zadlužení totiž klesá pravděpodobnost, že se věřitel domůže svého práva, a soudní proces by pro něj pak znamenal pouze zbytečné náklady.

Pokud už exekuční řízení probíhá a dlužník se potýká s mnoha exekucemi, není vyloučené, že by mohl podat návrh na insolvenci a oddlužení. Zahájení insolvenčního řízení, které lze z výpisu rovněž ihned zjistit, je poté podnětem pro přihlášení vlastní pohledávky do řízení. 
 

Autor: vd